Plaćeno oglašavanje

 • ppc-vs-organic-listings

  Plaćeno oglašavanje na Googleu (zeleno) postiže veću vidljivost prilikom pretraživanja

  Google AdWords

Potpuna usluga postavljanja PPC (pay-per-click) oglasnih kampanja na Googleu. 78% ljudi koristi Google za online pretraživanje, što znači da su kvalitetno postavljene kampanje na Googleu ključ uspjeha u tome da korisnik pronađe upravo vas.

Naša usluga uključuje:

 • definiranje ključnih riječi
 • istraživanje konkurencije
 • definiranje kampanje
 • analiza prometa
 • optimizacija troškova
 • redoviti izvještaji.

Sve stavke Google kampanje provjeravaju se na mjesečnoj bazi kako bi se utvrdile eventualne prilagodbe i poboljšanja. Ažuriranjem oglasnih kampanja postiže se kvalitetniji rezultat i veća posjećenost vašeg poslovanja.

 • Facebook Ads

  Plaćene oglase na Facebooku vidi svaki ciljani korisnik kojeg želimo privući kao fana.

  Plaćene oglase na Facebooku vidi svaki ciljani korisnik kojeg želimo privući kao fana.

Naša profesionalna usluga plaćenog oglašavanja na Facebooku (Facebook Ads) izvrstan je način da se vaše poslovanje podigne na višu razinu. Klikovi na Facebooku često su puno jeftiniji od tradicionalnih PPC (pay-per-click) platformi poput Googlea, što Facebook čini savršenim izborom za oglašivače sa manjim budžetom.

Prema našoj procjeni utvrđujemo plan za oglašavanje kreirajući točno definiranu kampanju sa različitim ciljevima koje želimo postići:

Aktivnosti korisnika
Kreiramo oglase koji potiču aktivnosti korisnika na objavama profila, poput povećanog broja “likeova”, komentara, dijeljenja sadržaja, prikazivanja videa i slika. Na ovaj način vaša Facebook stranica postaje aktivnija i time stječete dojam o vašim fanovima i njihovom mišljenju o vašem poslovanju ili brendu.

Stjecanje fanova
Kreiramo oglase koji povećavaju broj fanova na vašoj Facebook stranici. Time vaša Facebook stranica dostiže veći doseg na ovoj društvenoj mreži te proširujete vašu publiku, a time i potencijalne klijente, potrošače ili korisnike.

Posjeti na website
Kreiramo oglase koji vode korisnike Facebook izravno na vaš website. Ovom vrstom kampanje cilj nam je privući korisnike na vaš website i stvoriti prisutnost vašeg poslovanja na Facebooku ukoliko nemate postojeću Facebook stranicu.