Za Eurotours smo uveli rezervacijski sustav

11. 06. 2014.

15/05/2014
Web stranice turističke agencije Eurotours iz Poreča nadpounili smo s direktnim rezervacijskim sustavom.

2015-01-11_18h27_28

2015-01-11_18h27_15

Na taj način omogućeno je svako gostu da odabire da li agenciji štalje upit ili je to rezervacija. Rezervacija se zapisuje u bazu podataka i prikazuje se u kalendaru zauzetosti kao opcija. Istek opcije automatski je podešen na određeni broj sati. Agencija može opciju potvrditi kao rezervaciju, o čemu gost odmah dobije e-mail potvrdu u obliku vouchera sa svim potrebnim podacima.  Rezervacija se odvija u realnom vremenu.

Slijedeći korak može biti plaćanje on-line.